Nieuws

De Discovery: een onmisbare stap voor een succesvol digitaal project

03 oktober 2023 • 5 min read

con2-1-1

Als je weet dat er een nieuwe applicatie gebouwd moet worden, ga je het liefst natuurlijk direct aan de slag. Of het nu een app, een website, een webshop of een compleet nieuwe architectuur is, je weet vaak al precies wat je wilt en wat er niet werkt. Toch steken twijfels en onzekerheden op een gegeven moment gegarandeerd de kop op tijdens zo’n proces, ook al zijn ze misschien niet vanaf het begin duidelijk. Het product vereist een investering die je intern moet kunnen verantwoorden, het project is complex, je weet niet precies waar de kansen in de toekomst zullen liggen en je wilt voorkomen dat het een stroperig  ‘IT project’ wordt. En hoe weet je of je iets laat bouwen dat echt impact maakt? Met een Discovery traject van AND Digital weet je zeker dat je goed voorbereid van start gaat. De verschillende fases in de Discovery leiden je namelijk stap voor stap naar succes.

 

Introductie: Vaststellen van de doelstellingen en de impact die je wilt maken

 

In deze fase worden de scope en de doelstellingen van het project vastgesteld. Want hoewel jij misschien al precies weet wat je wilt (de site is nu te langzaam of je CMS is verouderd), wil je alles uit de nieuwe applicatie halen. De belangrijkste redenen voor veranderingen liggen meestal niet aan de oppervlakte, maar zitten vaak ergens anders. Misschien kan jouw salesteam te weinig goede leads uit het systeem halen. Of het is niet mogelijk om nieuwe producten te toevoegen aan de webshop, of de website gaat down bij de simpelste veranderingen. Dit zijn allemaal zaken waardoor jouw bedrijf potentiële klanten en toekomstige inkomsten misloopt. Met een mooie nieuwe website alleen, zijn de  belangrijkste uitdagingen meestal niet zomaar opgelost. Als het met de nieuwe site niet mogelijk is om meer klanten en conversies te bereiken, neemt de waarde op lange termijn af en loop je opnieuw inkomsten mis. Door alle uitdagingen goed in kaart te brengen en voldoende tijd en aandacht te besteden aan het formuleren van de doelstellingen, kun je uiteindelijk een groot verschil maken. Zoals Steve Jobs zei: “Everything is important- that success is in the details.”

 

Behoeftenanalyse en stakeholder interviews: Inzicht in je klanten

 

Om de huidige situatie, de uitdagingen en de doelstellingen goed te begrijpen, kunnen bijvoorbeeld korte sessies worden gepland met alle stakeholders in het bedrijf om te achterhalen tegen welke uitdagingen zij aanlopen en welke problemen ze ervaren. En als je weet wat jouw teams in de business nodig hebben, is het tijd om in het gedrag van je klanten te duiken. Want wat verwachten zij nu eigenlijk van jouw bedrijf? En waarom kopen ze bij je... of waarom juist niet? Beperk je bij dit soort onderzoeken niet alleen tot je grootste klanten. Je wilt ook achterhalen waarom iemand slechts één keer een transactie op je site heeft gedaan, of één keer is geweest en nooit meer is teruggekomen. Je moet goed uitzoeken welke obstakels zij tegenkwamen en wat ze ervan weerhoudt om terug te komen. Door goed naar ze te luisteren, kun je waardevolle informatie verzamelen.

 

Luisteren betekent ook dat je de data begrijpt die uit je applicaties komen. Dat zijn niet alleen de gebruikelijke statistieken; er zit namelijk een verborgen schat aan informatie in je huidige applicaties. Hoe worden deze applicaties gebruikt? Waar haken (potentiële) klanten af en welke velden worden overgeslagen? Hoe heeft iemand na jaren van gebruik een geheel eigen werkwijze ontwikkeld? De informatie die je in deze fase verzamelt, is essentieel voor jouw digitale product. Het helpt je te valideren of jouw business doelstellingen bij je klanten aansluiten, en wat je als oplossing moet (laten) ontwikkelen. 

 

Technische

beoordeling en concurrentieanalyse: De juiste oplossing vinden

 

Nu we snappen wat onze business doelstellingen zijn, wat we willen bereiken als organisatie en we beter begrijpen wat waar onze klanten behoefte aan hebben, worden de keuzes al een stuk makkelijker. Nu kunnen we ons gaan richten op de verschillende opties die ons helpen onze business doelstellingen te bereiken en aan de klantbehoeftes te voldoen. Maar wat is nu de juiste oplossing om deze doelstellingen te behalen? We willen allemaal iets dat er geweldig uitziet en perfect werkt. Maar kiezen we bijvoorbeeld voor een website of een app? En moeten we het zelf bouwen of kunnen we het kopen? En welke functionaliteit moet het ondersteunen? Met een evaluatie van de bestaande technologische infrastructuur kun je eventuele tekortkomingen in het bestaande systeem of gebieden voor verbetering identificeren. Door daarnaast een analyse te maken van de concurrentie in de markt kunnen kansen en bedreigingen makkelijker worden geïdentificeerd.

 

Strategie, actieplan en roadmap: Op weg naar succes

 

Op basis van de verzamelde informatie zal het team een effectieve strategie ontwikkelen voor de digitale transformatie, inclusief aanbevelingen voor specifieke technologieën of benaderingen. Daarna wordt er een gedetailleerd actieplan en een roadmap opgesteld, waarin de verschillende fasen van het project worden beschreven. Zo weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt, en wanneer bepaalde mijlpalen worden bereikt. Ook kan er nu een meer gedetailleerde kostenbegroting van het project gemaakt worden.

 

Met een grondige Discovery is er veel meer duidelijkheid rondom de scope van een project, waardoor er minder misverstanden en wijzigingen zullen voorkomen. Hierdoor kunnen eventuele risico’s al vroeg geïdentificeerd worden, en (nog veel belangrijker) in de kiem gesmoord. In de Discovery worden de belangrijkste stakeholders en besluitvormers al vroeg in het proces betrokken, zodat iedereen op één lijn zit wat betreft de visie en richting van het project. Doordat potentiële issues in een vroeg stadium aan het licht komen, kan er veel kosteneffectiever worden gewerkt. En hoewel een extra fase in het proces misschien tijd lijkt te kosten, leidt het investeren in een Discovery fase in de praktijk vaak juist tot een snellere ontwikkeling van het product.

 

Maar de voordelen van een Discovery beperken zich niet alleen tot efficiëntie van het proces. Ook het eindresultaat is kwalitatief beter. Door goed te weten waar jouw doelgroep behoefte aan heeft en dit mee te nemen in het ontwerp, zal het eindproduct ook beter worden ontvangen omdat het voldoet aan de verwachtingen van gebruikers én tegelijkertijd bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. Vooraf investeren in een Discovery is dus eigenlijk altijd een goed idee. Het is namelijk een investering die je dubbel en dwars terugverdient.

 

Ben je geïnteresseerd in het verkennen van een discovery traject? Neem gerust contact op om jouw digitale ambities te bespreken.


 

Over de auteur

Foto Jens 2-2-1

Jens van Kerkvoort, onze CP Executive, is een cruciale speler in ons Client Partnerships team. Hij is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van sterke klantrelaties en het leveren van op maat gemaakte oplossingen die waarde toevoegen aan hun bedrijf. Met diepgaand inzicht in marktontwikkelingen en trends, adviseert Jens klanten over innovatieve benaderingen om groeikansen te benutten. Hij is toegewijd aan het overtreffen van de verwachtingen van onze klanten en is een waardevolle aanwinst voor ons team.

 

 

Nieuws

Related Posts